**Follow Plymouth Athletics at www.goplymouthathletics.com

Monday, 12/21/15:  Open Lift  11:30 – 1:00

Tuesday, 12/22/15:  JV Wrestling @ Penn Invite  9:00 AM

   JV/V Boy’s Basketball vs SB Riley  6:15  JV

                                 B/G Swimming @ Rochester  5:00

Wednesday, 12/23/15 Open Lift  1:00 – 2:30
         V Wrestling @ Rochester Invite  9:00 AM

Thursday, 12/24/15:  NO EVENTS SCHEDULED

Friday, 12/25/15:  MERRCHRISTMAS

Saturday, 12/26/15:  NO EVENTS SCHEDULED 

Monday, 12/28/15:  Open Lift  1:00 – 2:30

Tuesday, 12/29/15:  JV Basketball Girl’s Tourney  10:00  1st Round – Northridge vs Plymouth (varsity gym)  Northwood vs Tippy Valley (auxiliary gym)
                                                                                11:30  2nd Round – Winners (varsity gym)  Losers (auxiliary gym)
                                                                                 
                                 9th/JV/V Basketball Boy’s Tourney  9:00 AM JV vs Westview  (old gym);  9th vs Garrett (Elementary School Gym)
                                                                                        11:00 AM  V vs Lakeland (varsity gym)
                                                                                        12:15 PM 9th vs Dekalb (old gym)
                                                                                         1:45 PM JV vs Lakeland (old gym)
                                                                                          7:30 PM V vs Westview (varsity gym)

Wednesday, 12/30/15 Open Lift  11:30 – 1:00

Thursday, 12/31/15:  NO EVENTS SCHEDULED 

Friday, 1/1/16:  HAPPY NEW YEAR

Saturday, 1/2/16:  Open Lift  10:30 – 12:00
                              V Girl’s Basketball @ Brebeuf Tourney  1:45  Norwell vs Plymouth
                                                                                              7:45 Plymouth vs Brebeuf
                              JV Wrestling @ New Prairie Invite  9:00 AM
                              Gymnastics @ Elkhart Central Invite  12:00